Presentasjoner

Vi byr på et spennende, tverrfaglig program med flere parallelle løp med foredrag, lyntaler og workshops. Nedenfor ser du en oversikt av presentasjonene som er valgt til fagdagen.

Se timeplan for alle presentasjoner på program.bekk.no.

Veien mot en ikke-monolittisk enhetlig arbeidsflate

Torstein Gjengedal

Applikasjonslandskapet på Nav er i stadig bevegelse. Vi har over en tid jobbet med å bevege oss fra monolittiske web-applikasjoner med server-generert html til et mer moderne applikasjonslandskap med mindre kobling mellom funksjonelle domener og mellom front- og backend-applikasjoner, men uten å miste følelsen av en sammenheng mellom løsningene. La oss gå igjennom veien dit både når det gjelder grunnleggende utfordringer, ulike stadier av teknsike løsninger og arbeidet med å jobbe frem forslag til ny arkitektur.

Finnes IT-avdelingen i 2022?

Jon Fageraas, Mads Mobæk

Både IT- og forretningssiden vil gå igjennom store endringer de neste årene. I mange virksomheter er det en "oss og dem" holdning mellom IT og Forretning. Dette fungerer dårlig hvis man skal lykkes med det digitale skiftet som mange virksomheter går gjennom. I forbindelse med et prosjekt for en av våre største kunder har BEKK sett på hva som er et typisk målbilde for IT-området i en stor virksomhet om noen år. I presentasjonen vil vi se nærmere på dette målbilde samt drøfte hvilke grep man må gjøre for å endre en virksomhet hvis man tror på dette målbildet.

Bli bedre forberedt på fremtiden med scenarioer

Harald Kjølner

Verden er i stadig endring: digitalisering, globalisering, sentralisering og regulering er eksempler på globale trender som påvirker alle virksomheter, både store som små. Ingen kan forutse hva som vil skje, og det er dyrt å legge alle eggene i feil kurv. Scenarioer handler om å øke forberedelsesgraden for din virksomhet gjennom innsikt i hva som kan skje, og hvilke implikasjoner det vil ha. Harald vil gi en introduksjon til fagområdet, vise resultater fra Customer Care og eksempler på prosjekter hvor scenarioer har blitt benyttet i tjenesteutvikling.

Litt om Augmented Reality

Kristoffer Dyrkorn

Hva er Augmented Reality? Presentasjonen vil gi en kort innføring og ta for seg noen måter man kan lage slike løsninger på. Jeg vil også vise hvorfor jeg tror mer på Augmented Reality enn på Virtual Reality.

Redux Schmedux - Fremtidens webapp er laget i Elm

Ingar Almklov, Lars Kinn Ekroll

Elm er et programmeringsspråk laget spesielt for å utvikle pålitelige webapplikasjoner.

Det kommer med lovnader om at man ikke kan få "runtime"-feil, kan skryte av å ha verdens snilleste kompilator og skilter med bedre ytelse enn for eksempel React.

Vi vil gi en innføring hva Elm er, hvorfor det er interessant og artig å jobbe med og hva slags verdi det kan gi for kundene våre. I tillegg vil vi gi noen tips til hvordan man får en god opplevelse når man starter med Elm.

Typesikring tvers gjennom!

Thomas Andresen

Statisk typede språk som transpilerer til JavaScript har vært et hett tema i frontendmiljøet det siste året med språk og teknologier som TypeScript, Flow og Elm. Denne trenden er et resultat av at vi lager stadig mer frontend-tunge applikasjoner og antallet JS-kodelinjer øker. På prosjekt hos en stor norsk kunde i offentlig sektor har vi mange små applikasjoner som snakker med en backend via et API. Vi har for lengst sett fordelene av å ha typesikring i begge ender. Vi oppdaget likevel raskt at den reelle utfordringen ligger i yttergrensene av applikasjonene - i kommunikasjonen med backendløsningen. I denne presentasjonen skal vi nærmere på hva vi kan gjøre for å få typesikring tvers gjennom.

7 leveregler for å lykkes med digitalisering - og fellene du må unngå!

Mads Mobæk

I denne presentasjonen kombineres bestepraksis, teori og prosjekterfaringer til et sett leveregler. Metoder og buzzwords kommer og går, men hva er de underliggende verdiene - levereglene - som kjennetegner moderne team som lykkes i dag, og hva er faresignalene man skal se etter?

Ren datakraft i skyen #Serverless #NoOps

Trond Arve Wasskog

I boka The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google fra 2008 hevdet Nicholas Carr at dataindustrien var inne i en tilsvarende transformasjom som ved etablering av strømnettet for 100 år siden. Tilgangen på ren datakraft i nettskyen er nå en realitet. #Serverless applikasjoner kjører som rene tjenester eller funksjoner i nettskyen, frikoblet fra servere og annen infrastruktur. Fravær av infrastruktur betyr #NoOps; at basisdriften elimineres. Dataindustrien går bananas! Og det med god grunn!

Starting design projects right

Maria Skaaden

Det sies at man skal “fail early, fail often” - men det er også viktig å “start right”.

Dynamisk design

Jonatan Austigard

Hvordan grafisk design og teknologi kan skape innovative brukeropplevelser. Hvordan man kan skape originale konsepter hvis man designer for bevegelse og utfordrer de tradisjonelle design barrierene satt av statiske software som photoshop og sketch. Foredraget handler om bevegelser på nett, animasjoner, transisjoner, teknologiene bak og hvorfor man bør designe dynamisk.

Changelog-as-a-service - F# på Azure Functions

Nikolai Norman Andersen

Denne talken er perfekt for deg som vil se de store styrkene til F# og få et innblikk i Azure Functions (Serverless). Gjennom integrasjoner med tre forskjellige systemer i deployment pipelinen lager vi en tjeneste som genererer en endringslogg mellom miljøer. Vi kombinerer F# Type Providers og muligheten til å kjøre F# scripts serverless på Azure Functions!

Lønnsomme kunder gjennom maskinlæring

Stian Daazenko, Fredrik Aaserud (NSB)

Gjennom BEKKs arbeid ved Center for Service Innovation (CSI) har vi tidligere argumentert for at selskaper bør legge verdien av fremtidige kunderelasjoner til grunn for sine investeringsbeslutninger. Dette modelleres blant annet ved hjelp av Customer Lifetime Value (CLV).

Et hinder for praktisk bruk av CLV har tradisjonelt vært kompleksiteten rundt datainnhenting og prosessering. Med en eksplosjon av data og tilgjengelig teknologi opplever denne typen tankegang nå en renessanse. Ved å bruke maskinlæring får vi nødvendig kraft ved modellering av kundeverdi og kan i sanntid identifisere de mest lønnsomme kundene. Bli med å høre på hvordan NSB jobber med dette i praksis.

Natural Language Processing

Ole-Martin Mørk

De siste årene har det blitt lansert flere api-er som hjelper deg med å implementere natural language processing. Dette foredraget vil gå gjennom ulike alternativer og implementere en chatbot som kan brukes på en Nettside eller i Facebook Messenger.

Serverless architecture med Azure

Kristian Johannessen

module.exports = function(context, req) {
 res = { body: 'Hello BEKK Open' };
 context.done(null, res);
}

Tenk om denne funksjonen kunne leve helt for seg selv i skyen, uten å kjøre på en server. Tenk om den kunne skalert etter behov og at man kun betalte for den tiden funksjonen faktisk har kjører. Med Azure Functions er dette realiteten: Frittstående funksjoner tilbudt som en tjeneste. Serverless computing, også kjent som Functions as a Service (FaaS) eller Backend as a Service (BaaS) er her for alvor!

I dette foredraget skal vi ta et lite dykk i en serverless applikasjon som kjører i Azure. Vi kommer til å se på de ulike bestanddelene og hvordan de fungerer sammen. Videre skal vi se på hvordan det hele orkestreres - er det virkelig #NoOps?

Sømløs Identity i moderne web apps - hva du bør vite

Henrik Walker Moe

Dine brukere forventer en rask og sømløs opplevelse når de logger seg på i dine apper og nettsider. Ved å implementere standarder som OpenID Connect og Oauth 2.0 for autentisering og autorisasjon kommer man langt, men man må også ha en arkitektur som tar hensyn til bl.a. hvor data lagres, skalerbarhet og sikkerhet. Det er også ofte slik at man må designe ulike påloggingsløsninger for dine brukere, spesielt fordi sistnevnte kan gi økonomiske konsekvenser hvis ikke brukeropplevelsen er god.

Lær mer om hva du bør tenke på når du skal designe Identity-løsninger for moderne web apps, og hør mine prosjekterfaringer fra flere kunder hvor det har blitt lagd nye Identity-løsninger det siste året.

Hva koster det å drifte i skyen?

Vegard Hartmann

I dialog med kunder hender det at jeg får spørsmålet: “I dag koster det X kroner for basisdrift av løsningene våre. Hvor mye vil det koste å drifte de samme systemene i nettskyen?” I utgangspunktet høres dette ut som et enkelt spørsmål, men det er ikke så enkelt å svare på som det kanskje virker. Spørsmålet overforenkler problemstillingen rundt det å migrere løsninger til nettskyen, men den største utfordringen er i mine øyne at spørsmålet ikke er det rette å stille. Så hvordan svarer man på et spørsmål som i utgangspunktet ikke er det rette å stille, og hva er det rette spørsmålet?

GraphQL vs REST

Tomas Fagerbekk

Hva var egentlig REST igjen? Og hva er GraphQL? Vil jeg starte med GraphQL, i så fall hvorfor og hvordan? Er det aktuelt å erstatte REST i mitt nåværende prosjekt, eller bør jeg vente til neste veikryss?

I GraphQL vs REST får du en rask introduksjon til den unge utfordreren, samt tips til når og hvordan du kan bruke det.

Hva er liksom greia med emojis???

Jøran Lillesand

Emojis. Mora di bruker dem for mye, kidsa bruker dem sånn at du føler deg gammel. Hva er egentlig greia med det? Bli med på en reise inn emojiens historie: Hvor kommer de fra? Hvordan oppstår de? Hvorfor ser de så rare ut på Google-telefoner? Og hva skjedde egentlig da vi endelig fikk 🌮?

Du får historier, tips, et par utfordringer – og nesten garantert lyst til å bruke emojis enda mer! 😨 🔫

State of the union of blockchain

Snorre Lothar von Gohren Edwin

'Blockchain technology will revolutionise far more than money: it will change your life', 'Dubai to move all government documents onto Blockchain'. Er du nysgjerrig på hva som koker i blockchain-verden i dag? Denne talen drar deg gjennom de teknologiske nyvinningene som er kommet og de teknologiske utfordringene miljøet står ovenfor. Du vil gå herfra med innsikt i hvordan man kan komme i gang med eksperimentering på blockchain.

Design av strategi

Snorre Gryte, Vidar Holm

Hvordan bør du drive strategiutvikling i et turbulent konkurranselandskap i stadig endring?

Foredraget presenterer en ny tilnærming til strategi hvor prinsipper og verktøy fra design og hypotesetesting utfordrer og utfyller den tradisjonelle tilnærmingen. Vi ser på hvordan du kan utforske ulike strategiske retninger og teste sentrale usikkerheter som grunnlag for å beslutte en robust retning med en portefølje av strategiske initiativer.

En magnetisk reise i gründerlivet

Juul Arthur Ribe Rudihagen

Magination har samlet inn mer penger på Kickstarter enn noen andre norske brettspill og her får du høre noen av de viktigste lærdommene vi gjorde rundt markedsføring og produktutvikling. Jeg forteller historien om hvordan vi startet selskapet, hva som har vært viktig for å lykkes og hvilke erfaringer vi dro rundt fallgruver.

Postgres - nøkkelen til frihet

Gustav Karlsson

Om hvordan Digipost gikk over fra å bruke Oracle Database til Postgres, mulighetene det gitt oss, og erfaring fra å drifte det.

Identitetsdesign

Robert Austnes

TBA

Historien om Datainn

Kristoffer Dyrkorn

En presentasjon av prosjektet Datainn. Tema vil blant annet være domenet, kundebehov, tekniske valg, arkitektur og tips og triks fra et prosjekt som har pågått i 3 år og gått fra 0 til 60000 kodelinjer, fra 0 til 5 mrd innslag i databasen, fra Elasticsearch 0.90 til 2.2.4, fra 3 til 11 produksjonsservere, og fra 3 prodsettinger i året til 40.

Blockchain - the next digital disruptor?

Eline Skogen, Erlend Gjesdal

Finanskrisen i 2008 medførte opprettelsen av kryptovalutaen Bitcoin. I de senere år har den underliggende teknologiplattformen, Blockchain, sett stadig flere potensielle bruksområder. Likevel har de fleste til gode å bruke applikasjoner bygget på Blockchain, på tross av lovnader fra dens tilhengere om at dette blir det "nye internett". Hvordan kan det ha seg? I dette foredraget introduserer vi Blockchain-teknologien; hva det er, hvordan det fungerer, potensialer og fremtidsspådommer. Dette kan bli "the next big thing", vil du virkelig gå glipp av det?

The Design Sprint

Pia Solheim, Silje Kandal

Mens Lean Startup og smidig utvikling lenge har vært kjent blant våre kunder, har det nå begynt å murre i gangene om Design Sprint. Google Ventures Design Sprint skal hjelpe deg å "løse store problemer og teste nye idéer på kun 5 dager". Men hvordan gjør man det egentlig, og når passer det å kjøre en Design Sprint? I dette miniforedraget presenteres de ulike fasene i The Design Sprint, og vår erfaring med å gjennomføre sprinten på kun 5 timer!

Chatbot: Din neste kjæreste eller psykolog?

Linn Johansson, Åshild Aaen Torpe

Mange ulike bransjer har omfavnet chatbots som din nye bestevenn, men hva med behovene litt høyere opp på behovspyramiden?

Hva er det som gjør at de føles bra? At du tør å snakke med de om ting du ikke tør snakke med andre om? At de til og med kanskje kan gjøre deg forelska?

Plattforms- og delingsøkonomien

Espen Åtland

Digitale forretningsmodeller bruker teknologi til koble tilbud og etterspørsel på nye måter. Bransjer som media, overnatting, taxi, softwareutvikling, film og musikk er allerede snudd på hodet. Mange mener bank, forsikring, transport, offentlig og flere vil følge etter. Dette foredraget beskriver de fundamentale forskjellene mellom den gamle og nye måten å drive forretning, og hvordan man kan henge med i utviklingen!

Emosjon i en verden full av funksjon

Kine Vaagan

Nye digitale løsninger oppfattes ofte som en trussel mot våre vaner og trigger emosjoner som usikkerhet, frykt og håpløshet. Hvordan kan vi snu disse til emosjoner som tillit, lyst og opplevd enkelhet ved å forme omgivelsene?

Vi ser på hvordan emosjon får en funksjon i strategisk grafisk design. Det handler ikke om pynt, men om å forme omgivelsene på en måte som skaper emosjoner som igjen påvirker atferd.

BEKK Squad: Anatomy of a cross-functional, self organizing team

Morten Øvrebø, Øyvind Skaar

Dette er fortellingen om et selvorganiserende team som på egenhånd havnet til knes i gjørma, og hvordan vi kaver oss ut av den. Kan man øke kvaliteten på koden uten å redusere utviklingsfarten? Ja, det kan man! Med DevOps og KanBan.

Recommended for you

Mathilde Wærstad

Spotify leverer hver mandag ut en spilleliste de kaller Discover Weekly til alle sine brukere, en spilleliste de mener passer til hver enkelt lytter. Hvordan lages disse listene, og hvordan klarer de å få den til å treffe så godt som den gjør? Og - hvordan kan du selv være med på å gjøre Discover Weekly bedre?

100% cloud og devops i praksis

Stefan Landrø

Om hvordan Digipost ble migrert fra en tradisjonell driftsinfrastruktur til 100% cloud og DevOps. Om tekniske og andre utfordringer.

Visualisering av en million datapunkter i sanntid

Holger Ludvigsen

Med enorme mengder data blir visualisering essensielt for å formidle budskapet ditt. Hvor kan datavisualisering ligge mellom rå statistikk og ren kunst? Og hvordan viser du dette på web i sanntid? Vi utnttter den enorme kraften i grafikkortet, og sexifyer dataene med WebGL. Obs: Pass opp for eye candy i denne talken.

Robocode: Maskinlæring vs. menneske

Mats Krüger Svensson

BEKK arrangerte Robocode-turnering i høst, der man programmerer hver sin virtuelle tanks og sender dem ut på slagmarken i kamp mot hverandre. Hva skjer når jeg lar en kunstig intelligens styre min tanks? I denne talken ser man på problemløsning med maskinlæring i praksis og erfaringer gjort underveis: Dumme algoritmer kan gi smart oppførsel, og smarte roboter kan vise seg å være virkelig, virkelig dumme.

Nei, ikke all frontend må transpileres!

Mikael Brevik

I nesten alle nye prosjekter i dag transpileres frontend-koden der vi oversetter “moderne JavaScript” til litt mindre moderne JavaScript. Men er det nødvendig i alle tilfeller? Kan det være at noen ganger vil det være unødvendig overhead, som vi like gjerne kan droppe? I noen tilfeller vil tiden det tar å pakke sammen all frontend-kode mangedobles, og hadde det ikke vært greit å unngått det? Og i tillegg bli intimt kjent med plattformen man jobber på og få ekstra kunnskap om hva man kan bruke hvor.

I denne presentasjonen skal vi se på om det alltid er et behov å transpilere og hvilke fordeler det kan gi å unngå det. Vi skal og se på hvordan vi kan bruke JS’ Abstract Syntax Tree til lage et verktøy som kan hjelpe oss med å sikre at koden vil fungere i nettleseren vi ønsker uten å måtte transpilere.

Stemmekoding

Andreas Ulltveit-Moe

Er det mulig å programmere uten tastatur? Hva med å lese mail eller gjøre commits til Git uten bruk av hender? I denne presentasjonen viser jeg hvordan det er mulig ved bruk av et tale-til-tekst-system med egendefinerte kommandoer. Lurer du på hva du skal gjøre med såre PC-hender, eller bare har lyst til å se noe kule greier, er dette noe for deg.

HoC-ing up

Kristofer Selbekk

Higher order components i React trenger ikke være skummelt i det hele tatt. Dette foredraget lærer deg alt du trenger å vite om HoCs / decorators og hvordan de brukes til å gjøre din React-hverdag enda morsommere.

Shaken, not stirred.

Lars Eliassen

En lynkort fortelling om sorteringsalgoritmen med det gøye navnet: Cocktail-shaker-sort.

En skyrigg for kontinuerlige leveranser

Stein Inge Morisbak

Det siste halve året har BEKK-teamet hos NSB jobbet med å migrere tjenester fra intern infrastruktur til AWS. Vi har også etablert et par nye tjenester. Enkelhet og automatisering har vært de viktigste prinsippene vi har styrt etter – uten at det skal gå ut over tilgjengelighet, stabilitet, og ikke minst sikkerhet. Jeg vil i dette foredraget skryte av og vise frem hva vi har tatt i bruk av praksiser, tjenester og verktøy som understøtter en taktfast og rask flyt av verdifull programvare til produksjon på en trygg og sikker måte.

MediumTall - hvordan lykkes i høyden

Kristoffer Liabø

En historie om hvordan vi skapte et klesmerke for høye menn over 180 cm, hvordan det er å drive et sideprosjekt i tillegg til full jobb og viktigheten av å bruke tiden riktig.

Javascript 2017: ikke skyt spurver med kanoner

Nicolay Hvidsten

Det er veldig fort gjort at man lager SPAer (Single Page Applications) nesten hver gang man skal starte et nytt utviklingsprosjekt, men ofte er dette å skyte spurver med kanoner. Problemet med kanoner er at de er mye mer kompliserte enn f.eks. spretterter, som muligens kunne løst det samme problemet uten alle komplikasjoner en kanon bringer med seg (Hvem skal vaske kanonen? Hvem kjøper kruttet? Folk mister arbeidslyst pga bæring av tunge kanonkuler. The list goes on).

Dette foredraget tar for seg fordelene og ulempene ved å introdusere et komplisert rammeverk (React, Ember, Angular) for å løse et problem som kanskje ikke er så komplisert likevel, og hva som kanskje er en bedre tilnærming.

Tredimensjonal brukervennlighet: Hvordan utvikle et godt 3D-grensesnitt

Sindre Säfvenbom (HiOA)

3-dimensjonale objekter på mindre devicer blir mer og mer utbredt takket være utviklingen av ytelsen til håndholdte enheter. Med denne utformingen følger nye informasjonsarkitekturer og ukjente problemstillinger for brukeren og dermed også for utviklerteamet bak disse løsningene. Ved å kombinere eksisterende erfaringer med nytenkende måter å anvende Psykologi, Antropologi og myndiggjøring av brukeren vil utviklere og designere åpne enorme muligheter innen neste generasjons løsninger.


Denne lyntalen holdes av Sindre Säfvenbom som er student og tar mastergrad i Universell Utforming av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gode kundeopplevelser = Gode ansattopplevelser (?)

Preben Giving

Er det mulig å utvikle tjenester som skaper de gode kundeopplevelsene, samtidig som de legger til rette for gode ansattopplevelser? Kan Service Design benytte utforskende og kunderettede tilnærming også internt i organisasjonen for å skape vinn-vinn-situasjoner mellom organisasjon og kunde?

Microservices på Google App Engine

Christoffer Karlsson

App Engine är en plattform hos Google för att utveckla och hosta webapplikationer. App Engine gör det enkelt för utvecklare att fokusera på just utveckling, genom att automatisera allt runt infrastruktur och drift av applikationen, så som skalering, lastbalansering, utrullning etc.

I den här lyntalen ser vi på hur vi kan använda den här tjänsten för att bygga upp flera applikationer i en mikrotjänstarkitektur, där vi fokuserar på enkelhet för utvecklare och ser vad som är möjligt att få till.

Progressive Web Apps

Esben Aarseth

I gjennomsnitt installerer en bruker 0 mobilapper i måneden. Google har nylig lansert Progressive Web Apps (PWA), som de mener er neste generasjons mobilapplikasjoner. Men hvordan fungerer de? Hva går du glipp av ved å implementere en PWA? Vi gir deg en grunnleggende innføring i konseptet, og ser på hvorfor du burde eller ikke burde implementere din neste app som en PWA.

Achieving 10X! What it truly takes to create meaningful experiences and products we love

Lillian Ayla Ersoy

Our decisions are based off of 10% logic and 90% emotion. Meaningful UX, emotion-driven design, iterative product development and great teams are vital to achieve success in a fast-paced world where customer expectations are high! This talk will illustrate how one creates value-driven innovation through meaningful product design, insight, attention to detail and reflection.

Glem kundeopplevelse - fokuser på "share of wallet"!

Caroline Jenssen

Mange bedrifter investerer mye i forbedring av kundeopplevelse og kundetilfredshet. I flere tilfeller har dette påvirket lønnsomheten negativt. Fokus på kundeopplevelse er ikke alltid svaret på suksess! Denne presentasjonen tar for seg viktigheten av å fokusere på selskapers relative prestasjon i markedet. Ledere må slutte å snakke om selskaper i vakuum!

Høringer as-a-service

Moquan Chen, Reidar Sande

Utdanningsdirektoratet har utviklet en løsning for gjennomføring av Høringer. Foredraget gir et innblikk i hvordan en smidig tilnærming, DevOps og bruk av skytjenester på kort tid har gitt brukerne et brukervennlig verktøy for effektiv gjennomføring av høringer. Men det er flere i Norge som gjennomfører høringer, og Utdanningsdirektoratet har hele tiden vært åpne for at løsningen kan deles med andre.

Oppgradering av CMS

Kai Bjørnstad

BEKK har vært med på en mengde oppgraderinger av diverse CMS-løsninger gjennom tidene. Dette foredraget tar sikte på å oppsummere noen av problemstillingene og erfaringene man har gjort seg, samt å komme med noen anbefalinger for hvordan man bør forholde seg til dette i fremtiden.

Solving real world problems with DDD and EventSourcing

Louise Blue

To optimize interactions between different domains of a system is an increasing challenge. Eventsourcing is a useful way of communicating and sharing data between bounded contexts.

Here we will take a look at how we can track state changes and construct data models based on events that are stored.

Hva er greia med Java 9?

Henrik Wingerei

Java 9 har blitt jobbet med lenge og utsatt flere ganger, men er nå planlagt lansert til sommeren. En av de største endringene som kommer med Java 9 er modulsystemet Project Jigsaw. Men hva er egentlig greia med Java 9 og Project Jigsaw? Hvordan fungerer det og hvordan vil det påvirke oss og våre applikasjoner i utviklerhverdagen?

Foredraget vil gi en intro til det nye modulsystemet i Java 9, hvilke fordeler det gir, hvordan det vil treffe oss, og si noe om hvordan og om vi kan bruke det i våre applikasjoner.

Lag mat med IBM Watson

Carl Joachim Rørvik

IBM Watson gir oss en helt ny å benytte oss av maskinberegninger, og vi beveger oss enda nærmere hvordan vi mennesker selv resonerer rundt problemer. IBM Watson Chef er et dataprogram som hjelper kokker å oppdage å lage orginal og nye oppskrifter ved hjelp av smaksalgoritmer. Mmmm... Mulig at folk blir litt ekstra sultne etter dette foredraget.

Den historieløse utvikler

Hans-Christian Fjeldberg-Gustavson

Maskinlæring er inne i sin 3. hypesyklus nå, men teknikkene og teorien er den samme som for 40-60 år siden.

Har du kommet inn på prosjekt og sett noe kode du synes du var helt forferdelig? Var den kanskje skrevet av deg selv for 5 år siden? Eller kanskje av TAW for 10 år siden?

Kommer du på prosjekt og er oppgitt over at Java 8 ikke er tatt i bruk? Eller Javaslang? Hvor gammel er den koden du sitter og ser på, og vet du eventuelt hvilken drakamp som har skjedd i forkant av at du kom inn på prosjektet?

La oss ikke være historieløse utviklere, la oss tenke før vi antar, klager og proklamerer!

Meld deg på Se timeplan

Workshops

Registrer deg på en workshop ved å følge linken inne på beskrivelsen av hver workshop.

Se timeplan for alle workshops på program.bekk.no.

Digital produktutvikling med Lean Startup

Hans Magnus Inderberg, Lars K. Flem

Hvordan lager vi digitale produkter og tjenester med utgangspunkt i Lean Startup prinsipper.

Vi tar dere igjennom en introduksjon rundt denne måten å gjøre digital produktutvikling på. Hvilke faser et produkt går igjennom og hvordan endrer behovene seg?

Deretter jobber vi sammen om å komme frem til kjernen av et problemet, hvilke hypoteser du burde starte å teste og hvordan du kan validere disse.

Gjerne ta med et kundeproblem du vet om selv, eller kom uten.

Kom igang med Android-utvikling

John Ringø, Sindre Nordbø, Christoffer Marcussen

Har du lenge hatt lyst til å lage din egen Android app, men ikke kommet helt igang? Er det forvirrende mye ressurser der ute om hvordan man setter opp en app fra scratch? Isåfall, så er denne workshopen midt i blinken for deg. Vi tar deg gjennom det grunnleggende for å lage din helt egen app og gir deg de nødvendige verktøyene for å kickstarte hobbyprosjektet ditt.

Workshopen er praktisk rettet, og det blir mange morsomme og utfordrende oppgaver.

Azure hands-on lab

Nordine Ben Bachir

Lær de viktigste tjenestene i Microsoft Azure Cloud på en dag:

  • Azure Powershell
  • Azure Provisioning model
  • ARM deployment templates
  • Azure Web Apps, Azure Diagnostics & Monitoring
  • Azure AD
  • Azure Functions
  • Azure IaaS Introduction

Vi kommer til å bruke Azure DevTest Labs (https://azure.microsoft.com/nb-no/services/devtest-lab/), husk å ta med PC eller Mac med nettverkstilkobling.

Hands-on hele dagen!

Slack, Hubot & ChatOps

Alexander Svendsen, Tomas Fagerbekk, Tine Kleivane

Har dere lyst ut i skyen, men veien er lang og villigheten lav? Er det brukerne som oppdager bugs eller har dere manglende oversikt over hva som ligger i de ulike miljøene? Består utrulling av manuelle steg som går feil hver gang? Snakk med Hubot, og la den hjelpe deg i riktig retning!

Vi forteller litt om hvordan våre prosjekter har tatt i bruk chat og bots. Sammen ser vi på Slack og integrasjoner og setter opp en hubot-instanse som vi kan herje med. Målet er å lære hvordan man kan komme igang med chat og chatops og være hands-on på bruksområder, scripts og integrasjoner.​

Prototyping av animasjoner med personlighet

Hannes Waller, Stian Surén

Velkommen til en dynamisk workshop! Først vil vi lære å lage enkle animasjoner i et egnet prototypingsverktøy, og det vil være hands-on. Andre del er mer kunstnerisk – der vil vi bruke våre ferske animasjonsskills til å leke med animasjonsteori i praksis! Vi skal nemlig forske på hvordan man kan bruke animasjoner til å gi nettsider en viss personlighet eller for å uttrykke en gitt følelse. Hvordan ser en glad knapp ut når den blir trykket på? Eller hva hvis den er oppspilt? Eller profesjonell?

Animasjoner har stor innflytelse på merkevare og bør brukes aktivt for å forsterke eller underbygge den.

Maskinlæring 101

Ole-Martin Mørk, Torkil Aamodt

Sliter du med å lese håndskrevne tall? Forstår du ikke hva folk sier? Glemmer du hvordan vennene dine ser ut? Lær laptopen din å løse disse oppgavene for deg i dag!

I denne workshopen lærer du hvordan man bruker Tensorflow til å definere og trene nevrale nettverk. Det er fordel om du har sett Python før, da vi benytter Python-grensesnittet mot Tensorflow. Kjennskap til maskinlæring eller Tensorflow ikke nødvendig. Docker må være installert og kjørende på din laptop.

Krav til deltagere: Docker skal være installert og kjørende. Klon https://github.com/tork/workshop-machine-learning-101 og kjør env.sh (på mac eller linux) eller env.ps1 (på windows). Dette må gjøres noen dager på forhånd. Ta kontakt dersom du møter på utfordringer knyttet til dette.

iOS 101

Fredrik Lillejordet, Oscar Eckbo, Øyvind Tangen

Å komme i gang med native iOS-utvikling trenger ikke være vanskelig, selv om det er mye nytt man må sette seg inn i, som Swift, Xcode og AutoLayout. Denne workshoppen lærer deg det grunnleggende som må til for å komme i gang med app-utvikling på iOS.

Introduksjon til Serverless

Fredrik Valdmanis, Harald Ringvold, Henrik Wingerei

Serverløse applikasjoner er bygget utelukkende ved bruk av ulike skytjenester som til sammen utgjør en fullstendig applikasjon. Til og med webserveren er borte, og er erstattet av frittstående kodesnutter som skyplattformen kjører i gang når applikasjonen får trafikk. Servere og tradisjonell infrastruktur er abstrahert bort, til fordel for en automatisk skalerende infrastruktur som er fullstendig håndtert av skyleverandøren din.

Serverless-paradigmet kommer med lovnader om reduserte driftskostnader, kortere utviklingstid og enkel skalering. Men hvordan bygger man en serverløs applikasjon i praksis?

I denne workshopen gir vi en introduksjon til serverless, og setter opp en applikasjon som utelukkende benytter sky-tjenester hos Amazon Web Services, inkl. Lambda, DynamoDB, API Gateway, S3 og CloudFront. Vi vil også se på hva som skal til for å ta applikasjonen fra prototype til prod, bl. a. ved å se på verktøy for å forenkle utvikling, muliggjøre testing, automatisering og deploy.

Tegning for ikke-tegnere

Kine Vaagan, Hanne Linander

Tegner du fortsatt som en søvnig treåring? Vegrer du deg for å plukke opp whiteboard markeren på møter? Skulle du ønske du kunne vise det du tenker i bilder og ikke bare i ord?

Lær enkle teknikker og triks som gjør det lettere å kommunisere visuelt. Det blir en praktisk workshop med mye trening og mye moro. Vi tester ut ulike måter man kan visualisere på, og hvordan man kan overbevise med enkle illustrasjoner.

Creating Champions and battling dragons - how to create a DevOps Culture

Ingrid Sorgendal, Pål Thomassen

Endringer er vanskelig. Endringer i store organisasjoner med mange roller og ulike maktposisjoner er enda vanskeligere. DevOps kultur og arbeidsmåte tvinger fram endringer i måten vi jobber sammen på, men det er vanskelig å få gjennom selv små endringer. I workshoppen vil man få introduksjon til en rekke verktøy som kan brukes til å få gjennom endringer i organisasjoner og hjelpe deg og navigere i politiske minefelt.

Man vil få mulighet til å ta en titt på sin egen organisasjon, f.eks kunde, kunders kunder, BEKK og utforske hvordan man kan lage en slagplan for å få gjennom en ønsket endring i denne organisasjonen.

Se timeplan

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med oss via vår Facebook-side!