Lønnsomme kunder gjennom maskinlæring

Stian Daazenko, Fredrik Aaserud (NSB)

Gjennom BEKKs arbeid ved Center for Service Innovation (CSI) har vi tidligere argumentert for at selskaper bør legge verdien av fremtidige kunderelasjoner til grunn for sine investeringsbeslutninger. Dette modelleres blant annet ved hjelp av Customer Lifetime Value (CLV).

Et hinder for praktisk bruk av CLV har tradisjonelt vært kompleksiteten rundt datainnhenting og prosessering. Med en eksplosjon av data og tilgjengelig teknologi opplever denne typen tankegang nå en renessanse. Ved å bruke maskinlæring får vi nødvendig kraft ved modellering av kundeverdi og kan i sanntid identifisere de mest lønnsomme kundene. Bli med å høre på hvordan NSB jobber med dette i praksis.

Se alt om BEKK Open Fagdag

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med oss via vår Facebook-side!