Prototyping av animasjoner med personlighet

Hannes Waller, Stian Surén

Velkommen til en dynamisk workshop! Først vil vi lære å lage enkle animasjoner i et egnet prototypingsverktøy, og det vil være hands-on. Andre del er mer kunstnerisk – der vil vi bruke våre ferske animasjonsskills til å leke med animasjonsteori i praksis! Vi skal nemlig forske på hvordan man kan bruke animasjoner til å gi nettsider en viss personlighet eller for å uttrykke en gitt følelse. Hvordan ser en glad knapp ut når den blir trykket på? Eller hva hvis den er oppspilt? Eller profesjonell?

Animasjoner har stor innflytelse på merkevare og bør brukes aktivt for å forsterke eller underbygge den.

Fristen for å registrere seg til workshoper er nå over.

Se alt om BEKK Open Fagdag

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med oss via vår Facebook-side!